Services Epimmo

Uw patrimonium
in goede handen

Onze Services

Epimmo biedt de investeerder een gepersonaliseerde service met integratie en kennis van verschillende disciplines. Wij geven u dan ook graag een bondig overzicht van deze diverse diensten.

Uw eigendom genereert inkomsten en vraagt daarom alle vereiste aandacht.

Of u nu eigenaar bent van één of meerdere investeringspanden, onze taak bestaat erin de inkomsten te maximaliseren zonder de goede staat en het goed onderhoud van uw eigendom uit het oog te verliezen. Wij verzekeren een pro-actief beheer op boekhoudkundig, technisch, administratief en juridisch vlak.

X sluit

Property Management

Wij begeleiden investeerders en institutionele in hun beleggingspolitiek.

Ieder actief is verschillend. Dit legt uit waarom de gepersonaliseerde input voor ons zo belangrijk isen wij graag bijdragen aan het investeringsplan. Onze know how helpt u de rentabiliteit te verhogen en de kosten onder controle e houden.

X sluit

Asset Management

WMet de jaren wisten we een stevige expertise op te bouwen in het vastgoed.

Wij staan onze klanten bij voor marktanalyses, huurcontracten, servicekosten, investeringen, technische ondersteuning enz. Wij verzekeren de noodzakelijke juridische, boekhoudkundige, technische en commerciële bijstand en ijveren voor de hoogste bezettingsgraad en opbrengst.

X sluit

Advisory/consultancy

Wij treden op als gedelegeerde van de bouwheer en organiseren het bouw- en renovatieproject gaande van project- en budget analyse, planning, opvolging, oplevering tot de organisatie van de commercialisatie. Wij adviseren en begeleiden de bouwheer in het samenstellen van een dynamische en performante ploeg van architecten, designers, ingenieurs, en aannemers om tot een succesvol resultaat te komen.

X sluit

Project Management

De beheerder die de facilitaire dienstverlening verzekert zal met de nodige aandacht luisteren naar de noden van de organisatie die de diensten gebruikt in het gebouw. De bedoeling is een productief werkkader te scheppen dat veilig is, ontvankelijk voor de klanten en volledig in orde met alle wettelijke bepalingen en reglementeringen ter zake.

X sluit

Facility Management

Wij leggen veel nadruk op design en inrichting van de werkplek…

Wij gaan verder dan het klassiek invullen van een kantooroppervlak. Wij zoeken naar een specifieke vormgeving dat representatief is voor uw bedrijf of organisatie

X sluit

Design & Offices fit-out

Epimmo wordt ondersteund door een hoogwaardig software platform dat alle beheersaspecten van vastgoed omvat. Dit biedt ons de mogelijkheid om juiste en accurate informatie te verschaffen om tot snelle beslissingen te komen. Dit resulteert altijd in een optimalisatie van de investering.

X sluit

Integrated Solutions

Epimmo organiseert zelf de technische opvolging van de warmte-, koel- en ventilatiesystemen alsook van de elektrische en sanitaire installaties.

Dit wordt steeds uitgevoerd door dezelfde geschoolde techniekers waardoor tijd en geld bespaard wordt.

X sluit

Technical Follow-up

© EPIMMO, 2016

DESIGN AND DEVELOPMENT BY MION